Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Båtregistret

Traficom för ett trafik- och transportregister som innehåller uppgifter om farkoster (tidigare farkostregistret eller båtregistret).

Uppgifter om farkoster registerförs för att öka sjötrafiksäkerheten och förebygga olägenheter som användningen av båtar medför. Registret är till nytta i tillsyns- och räddningsverksamheten och används också i planeringen av hur vattenområden används.

Registret ger information om antalet båtar och andra farkoster i Finland och om deras egenskaper.

Registret förs också för att underlätta utredningen av båt- och motorstölder. Det kan också utnyttjas för informationsspridning, om det t.ex. har uppdagats allvarliga brister i någon viss typ av farkost. 

Anmäl ändringar i registeruppgifterna för en farkost inom 30 dagar. Efter att registeruppgifterna har ändrats får du automatiskt ett nytt registreringsbevis.

Du ska även göra en anmälan i det fall att farkosten förstörs, säljs, överlåts till utlandet eller permanent tas ur bruk.

Vilka båtar ska registreras?

Alla segel- och motorbåtar med en skrovlängd om 5,5 meter eller mer ska införas i trafik- och transportregistret. En farkost ska också registreras om motorns effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter.

Registreringsplikten gäller också andra motordrivna farkoster såsom vattenskotrar, samt farkoster som ägs av staten och kommunerna.

Registreringsplikten gäller inte

  • farkoster som ägs av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet
  • fartyg och farkoster som införts i fartygs- eller fiskerifartygsregistret
  • farkoster som är avsedda endast för tävlingsbruk.

Båtregisterrådgivningen hjälper dig vid behov:

Var kan jag registrera min båt?

Vår tjänst Mina ärenden är öppen dygnet runt.

Alternativt kan du personligen besöka ett av de registreringsställen som finns runtom i Finland eller skicka din ansökan jämte bilagor till Traficom. 

Det är enbart slutlig avregistrering av en farkost, specialbeteckning samt anmälan om överlåtelse till okänd som ska skickas direkt till Traficom för behandling.

Kontaktuppgifter:

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320
00059 TRAFICOM  

kirjaamo@traficom.fi

Uppdaterad