Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Extra registreringsskylt på ett fordon

Ett fordon kan beviljas en extra registreringsskylt t.ex. om registreringsskylten på fordonet är skymd på grund av en anordning som har fästs vid fordonet, såsom cykelställ. Du kan beställa en extra registreringsskylt vid ett besiktningsställe som utför registreringar.

Som fordonets ägare eller innehavare kan du beställa en extra registreringsskylt vid ett besiktningsställe som utför registreringar. Den färdiga registreringsskylten kan hämtas vid det besiktningsställe där beställningen har gjorts.

Uppgift om den extra registreringsskylten införs i trafik- och transportregistret. En extra registreringsskylt får inte användas på ett fordon om det inte har införts en anmärkning om skylten i registeruppgifterna. När uppgiften om den extra registreringsskylten har införts i fordonets registeruppgifter kan du använda den tillfälliga skylten i högst en månad.

Återlämning av den extra registreringsskylten

Lämna in den extra registreringsskylten till besiktningsstället när du inte längre behöver den. Uppgiften om den extra registreringsskylten finns kvar i trafik- och transportregistret tills att skylten har återlämnats.