Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I tjänsten kan du göra den första registreringen av en ny bil, motorcykel, moped eller annat fordon. Gör den första registreringen innan fordonet tas i bruk i trafiken. För att kunna göra en elektronisk anmälan behöver du certifikatet som säljaren lämnat över till dig.

I tjänsten kan du göra den första registreringen av ett fordon, om fordonet har registreringsnummer och registreringsskyltar. Gör den första registreringen innan fordonet tas i bruk i trafiken och skyltarna fästs i fordonet. För att kunna göra anmälan behöver du certifikatet som säljaren lämnat över till dig. Ibruktagningsdag för ett nytt fordon är dagen för anmälan om första registrering.

Du kan använda fordonet så fort du gjort första registreringen och fäst registreringsskyltarna. Fordonets registreringsskyltar betalas vid den första registreringen och priset på skyltarna läggs till avgiften för första registreringen.

Se en instructionsvideo (YouTube): Gör första registrering av fordon med certifikat (Extern länk) 

Gör så här:

1

Logga in i tjänsten Mina ärenden och välj tjänsten Gör första registreringen av ett fordon med hjälp av certifikat. Fyll i uppgifterna om fordonet.

2

Betala första registreringen och gå tillbaka till tjänsten; du får ett kvitto.

3

Kontrollera till slut i Mina ärenden att uppgifterna för ditt fordon har förts in i tjänsten. Det kan ta 5–10 minuter innan informationen uppdateras.

Du kan ta i bruk fordonet när registreringsskyltarna har fästs.