Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Gör anmälan om installation-, ändring-, eller borttagning av sjötrafikmärke

Tillkännage information om nytt sjötrafikmärke, ny information för ett befintligt sjötrafikmärke eller borttagning av sjötrafikmärke.

Att göra anmälan

2

Tjänsten kräver stark autentisering

 • bankernas nätbankskoder
 • teleföretagens mobilcertifikat
 • medborgarcertifikat
3

Information som krävs för anmälan

 

 • Ägarinformation
 • Fotografier av sjötrafikmärkena
 • Bildfilernas namn
 • Sjötrafikmärkets typ och ytterligare information
 • Eventuellt beslut som ligger till grund för installationen
 • Positioneringsmetod och noggrannhet
 • Mätdatum
 • Koordinater (TM35) i X och Y

 

Anmäl på PDF- formulär

Ett alternativt sätt är att anmäla på ett PDF- formulär. Ljussignaler bör rapporteras på PDF- formulär.