Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Lotsningscertifikat och PEC-certifikat

Den nya lotsningslagen (561/2023) trädde i kraft den 1 september 2023. Syftet med lagen är att främja sjösäkerheten och kunskaperna i farledsnavigation och att förebygga miljöolägenheter som fartygstrafiken kan orsaka. Med den nya lotsningslagen kommer det att ske väsentliga förändringar i lotsplikten, persontillstånderna inom lotsning och villkoren för deras utfärdande samt sanktions- och straffbestämmelserna. Skyldigheten att använda lots kommer att ändras på så sätt att ett lotspliktigt område har bestämts vid Finlands kust, i vilket fartyg ska följa bestämmelserna om lotsplikt i Finland. Lotspliktslinjer har definierats för VTS-farleder, där kommandobryggan på ett lotspliktigt fartyg senast ska vara bemannad av lots eller innehavare av befrielse från lotsplikt.

FÖRFRÅGNINGAR

E-post:
luotsausasiat(at)traficom.fi

Beställning av PEC-examens teoriprovet:
luotsausasiat(at)traficom.fi

Beställning av provet i farledskännedom, examenskörning och fartygssimulatorprov:

Finnpilot Pilotage Ab