Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Specialskylt

En specialskylt är en registreringsskylt där kunden själv har valt registreringsnummer (specialnummer) för ett visst fordon.

Ansökan om specialskylt görs hos Traficom. Beslutet om specialskylt är fordonsspecifikt.

Om du har frågor om lediga registreringsnummer kan du kontakta Traficom på servicenumret 029 534 5100 (lna/msa) eller chatten.

Du kan ansöka om en specialskylt på en elektronisk blankett i Mina ärenden eller genom att skriva ut pdf-blanketten (B107). Fyll omsorgsfullt i alla punkter i ansökan – även fordonets identifieringsnummer (tillverkningsnummer). Observera att en bristfällig ansökan inte reserverar eller ger dig förtur till numret du ansökt om.

Om du uträttar ärenden för ett företag eller en organisation med hjälp av Suomi.fi-fullmakter behöver du fullmakten Registrering av fordon eller  Skapa certifikat och överlåtelseanmälan för fordon. Du hittar närmare anvisningar på våra webbsidor E-tjänster för trafik och Suomi.fi-fullmakter. (Extern länk) 

Gör så här

1

Logga in på Mina ärenden och välj menyn Fordon.

2

Klicka på Ansökan om specialskylt som finns till höger på sidan Fordon.

3

Fyll i och skicka in ansökan.

Beslutet om specialskylt skickas till dig antingen elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden eller per post. Beslutet faktureras i efterhand. Fakturan skickas till dig via Suomi.fi-meddelanden om du använder tjänsten. Annars skickas fakuran per post. Avgiften för ett beslut som inte löses ut kan drivas in utan särskilt beslut. Tilläggsuppgifter om kundpriserna för registrering. (Extern länk)

Skyltarna skickas till det besiktningsställe du uppgett. 

Visa upp beslutet om specialskylt i samband med registreringen. Besiktningsstället tar ut en separat avgift för registreringen och för registreringsskyltarna.

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd