Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I tjänsten kan du söka sjökortsrättelser och andra viktiga meddelanden vilka publiceras som Underrättelser för sjöfarande.

Underrättelser för sjöfarande innehåller information om ändringar och arrangemang i anknytning till;

  • sjökortsrättelser
  • säkerhetsanordningar för sjöfarten
  • sjöfartshinder
  • sjöfartspublikationer

Tjänsten grundar sig på den internationella hydrografiska organisationens (International Hydrographic Organization, IHO) standard S-4. Tjänsten används för att uppdatera tryckta sjökort och andra tryckta produkter och meddela uppgifter som är viktiga för navigationssäkerheten.

Inom yrkessjöfarten bör man följa underrättelserna och kontinuerligt uppdatera sjökorten enligt notiserna. Båtförare bör följa tjänsterna samt beakta notiserna under färder som  förutsätter ruttplanering. Även båtförare rekommenderas starkt att kontinuerligt följa underrättelserna samt uppdatera sjökorten.

Underrättelser för sjöfarande, söktjänst för notiser

I söktjänsten kan du söka notiser bl.a. enligt område, ämne eller tidpunkt. Du kan även söka sjökortsrättelser för ett givet sjökort. I söktjänsten kan du söka notiser som publicerats efter 10.4.2016.

Underrättelser för sjöfarande, PDF- publikationer

Underrättelser för sjöfarande utkommer tre gånger i månaden, som en fritt nedladdningsbar PDF- publikation. Publikationer sedan 2005 är tillgängliga. I samband med publikationen upprätthålls även en lista över preliminära och tillfälliga notiser i kraft, samt förteckningar över sjökortsspecifika rättelser. Underrättelser för sjöfarande allmänna anvisningar publiceras årligen.