Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikennejärjestelmäanalyysissä kuvataan nykytilaa ja arvioidaan tulevaisuudennäkymiä

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on liikennejärjes-telmä, joka toimii ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi sekä takaa riittävän saavutettavuuden ihmisille ja elinkeinoelämälle. Liikennejärjestel-män suunnittelussa pyritään vahvistamaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kun esimerkiksi liikennejärjestelmää ja sen kehitystä koskevaa tietoa sekä vaiku-tusten arviointia kehitetään.

Tuotamme strategista kokonaiskuvaa liikennejärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista yhteistyössä Väyläviraston ja muiden sidosryhmien kanssa. Strateginen kokonaiskuva eli liikennejärjestelmäanalyysi päivittyy säännöllisesti ja sen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti liikennejärjestelmäsuunnittelusta vastaavat toimijat valtiolla ja aluehallinnossa. Lisäksi sen hyödyntäjinä ovat laajasti liikennejärjestelmän tilasta ja kehittämistarpeista kiinnostuneet tahot.

Liikennejärjestelmäanalyysissa kuvataan liikennejärjestelmän nykytila, arvioidaan tulevaisuudennäkymiä ja seurataan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Analyysiä tuotetaan, jotta voimme yhdessä tehdä hyviä ratkaisuja sujuvan, turvallisen ja ympäristöystävällisen liikkumisen ja kuljettamisen kehittämiseksi.

Esimerkkinä analyysi maailmantilanteen vaikutuksista Suomen liikennejärjestelmään

Ukrainan sota seurauksineen on vaikuttanut merkittävästi Suomen liikennejärjestelmään ja liikennevirtoihin.

Kesäkuussa 2022 liikennejärjestelmäanalyysin osana oli kooste, jossa tarkastellaan maailmantilanteen vaikutuksia Suomen liikennejärjestelmään. Koosteessa arvioidaan muun muassa sitä, miten Ukrainan sota on muuttanut Venäjän rajan ylittävää liikennettä ja mitä vaikutuksia sillä on kuljetusvirtoihin. Tämä yhteistyössä tuotettu analyysi vaikutti suoraan esimerkiksi Väyläviraston investointiohjelman sisältöön. Opas liikennejärjestelmäsuunnitelmien arvioinnin tueksi

Vaikutusten arvioinnin kehittämistyötä tehdään laajassa yhteistyössä hallinnonalan ja alueiden kanssa.

Vuoden 2022 aikana julkaisimme oppaan maakuntien, kaupunkiseutujen ja ylimaakunnallisten alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien vaikutusten arvioinnin tueksi sekä laadimme suositukset kaupunkiraiteiden hankearvioinnin kehittämiseen.

Päivitetty