Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Päätösten pohjaksi tietoa ja analyysiä liikenteestä ja viestinnästä

Liikenteen ja viestinnän tilastoihin sekä markkinaseurantaan liittyvää monipuolista osaamista on keskitetty Digitaalisten yhteyksien -osaamisalueelle, jonka Markkinatieto -palvelukokonaisuus vastaa laajalti muun muassa tiedonhankinnan, analysoinnin ja tiedon jakelun kehittämisestä ja toteuttamisesta virastossa. Seuraavassa on esimerkkejä toiminnasta.

Kokonaiskuva säännöllisen taksimarkkinaseurannan avulla

Traficomilla on lakisääteinen tehtävä seurata taksiliikenteen palveluiden kysyntää ja tarjontaa sekä yleistä hintakehitystä eri alueilla. Luotettava ja alueellisesti kattava seuranta edellyttää tietojen keräämistä säännöllisesti ja suoraan laajalta ja monipuoliselta toimijajoukolta tuhansista pienistä taksiyrityksistä isoimpiin välityspalveluntarjoajiin. Virasto onkin ainoa taho, jolla on edellytykset muodostaa riittävän kattava kuva kokonaistilanteesta.

Vuonna 2022 käynnistettiin toiminnan avainlukuja koskeva vuosittainen tiedonkeruu taksiyrityksiltä ja välityskeskuksiin kohdistuva toteutuneita matkoja koskeva kuukausittainen tiedonkeruu. Kehitystyö kytkeytyi toteutusresurssien, järjestelmäratkaisuiden ja prosessien kautta osaksi viraston tiedontuottamisen kokonaisuutta. Erityistä huomiota kiinnitettiin tiedontoimittajien ohjeistamiseen ja tiedontoimittamista varten kehitettyihin räätälöityihin ratkaisuihin.

Monenkirjavan toimintaympäristön vuoksi tiedonkeruuprosessin automatisoinnissa edetään hallitusti. Yksittäisille taksiyrittäjille rakennettiin mahdollisimman helppokäyttöinen vastauslomake vuosikyselyä varten. Välityspalvelujen tarjoajat taas toimittavat kuukausittain isommat matka-aineistot manuaalisina latauksina, joita tuetaan automaattitarkastuksilla.

Päätöksen teon pohjana viestintäverkkojen vuosikysely

Tietoja viestintäverkkojen liittymä- ja käyttömääristä sekä kiinteän verkon ja matkaviestinverkon saatavuudesta on kerätty suoraan teleyrityksiltä jo pitkään.

Tiedonkeruu on vakiintunutta ja sitä käytetään laajasti tiedontuottamiseen ja päätöksenteon pohjana.Traficom vastaakin ainoana tahona näiden tilastojen tuotannosta Suomessa.

Tietoja toimitetaan vahvaa tunnistamista hyödyntäen sähköisten kyselylomakkeiden ja suurempien aineistotoimitusten kautta. Esimerkiksi viestintäpalvelujen saatavuutta koskevien tietojen käsittelyä on automatisoitu soveltuvilta osin. Tämä palvelee tietojen tarkastamisen ohella suoraan niistä koostettavien tilastojen ja karttanäkymien julkaisua, kun tietoja voidaan yleistää automaattisesti niiden julkaisuun sopivalle tasolle.

Traficomin tuottama tieto keskitetty Tieto.traficom.fi-sivustolle

Traficom on keskittänyt tilastotietojen, liikennejärjestelmäanalyysin sekä avoimen datan yhdelle julkaisualustalle, jotta viraston tuottamia tietoja hyödynnettäisiin vielä nykyistä laajemmin päätöksenteossa. Tieto.traficom.fi-sivustolla julkaistaan monipuolisesti viraston toimialoja koskevaa tietoa nykytilasta ja kehityksestä.

Tiedon jakelua on kehitetty niin, että sidosryhmien erilaiset tarpeet, erityisesti löydettävyys ja hyödynnettävyys, on otettu huomioon.

Sisältöjä on keskitetty verkkosivustolle ja teknistä kehitystyötä on valmisteltu vuoden 2022 aikana. Käytettävyyteen liittyviä parannuksia toteutetaan vuonna 2023.

Tiedon syvälliseen analysointiin uusi järjestelmä

Traficomissa valmisteltiin vuoden 2022 aikana SAS Viya-ratkaisuun perustuvaa TAKOMO-järjestelmän käyttöönottoa. Projektissa uudistettiin viraston tilastotuotannon ja tilastollisten analyysien järjestelmä.

Uusi ratkaisu mahdollistaa tiedon syvällisen analysoinnin ja tiedon tuottamisen toimialan ja päätöksenteon tarpeisiin aiempaa monipuolisemmin ja turvallisemmin keinoin.

Kehitystyö on kohdistunut alkuvaiheessa tiedonkeruuratkaisujen toteutukseen. Seuraavaksi vuorossa on tietojen raportointiin sekä tarkastamiseen liittyvien toimintojen automatisointi ja lopulta mahdolliset konerajapinnat, mikäli toimialalla on laajemmin mahdollisuuksia käyttää niitä tiedontoimittamiseksi.

Päivitetty