Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansökan om statsunderstöd inom investeringsprogrammet för gång och cykling år 2023 öppnas i maj

Staten stöder infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling med 3,5-9,0 miljoner euro år 2023. Ansökan om statsunderstöd inom investeringsprogrammet för gång och cykling öppnas i maj, alltså lite tidigare än föregående år. Statsunderstöd beviljas för kommuners gatunät eller för andra projekt som placerar sig på kommunens mark och förbättrar förhållandena för gång- och cykeltrafik till vardags och gör dessa färdsätt mer attraktiva.

Ansökan om statsunderstöd öppnas den 17 maj 2023. Ansökningarna ska vara inlämnade senast fredagen den 18 augusti 2023 kl. 16.15. Liksom tidigare år kan statsunderstöd beviljas till enskilda kommuner och för gemensamma projekt mellan kommuner. Understödsbeloppet är högst 50 procent av projektets godtagbara kostnader.

Tidigare startdatum för ansökan om statsunderstöd utifrån de sökandes behov

Traficom syftar till att bättre anpassa tidtabellen för ansökan om statsunderstöd efter kommunernas behov och genomförande av projekt i anslutning till statsunderstöd. År 2023 öppnas ansökan om statsunderstöd cirka två månader tidigare än året innan. År 2024 är syftet att ansökan öppnas ännu tidigare på våren.

”Genom att ändra tidtabellen för ansökan strävar vi i första hand efter att ta hänsyn till kommunernas behov. Avsikten är att fatta besluten om statsunderstöd så tidigt på året som möjligt för att maximera tiden som kan användas för det egentliga genomförandet av projekten. Då kan kommunerna också bättre beakta det eventuella statsunderstödet i sin budget”, berättar Antti Rahiala, specialsakkunnig på Traficom.

Informationstillfälle för sökande 24.5.2023

Ansökningsmaterialen publiceras på Traficoms webbplats när ansökan öppnas. För alla som är intresserade av ansökan om statsunderstöd ordnas dessutom ett informationstillfälle onsdagen den 24 maj 2023 kl. 13–15. Informationstillfället ordnas på finska via Teams. Ingen förhandsanmälan behövs.

Ytterligare information