Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar: Inom programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa finansierar EU projekt som förbättrar EU:s digitala infrastruktur. I den pågående utlysningen utlyses 277 miljoner euro i understöd. Stöd kan nu sökas bland annat för 5G-projekt som förbättrar digitala tjänster i fråga om trafikleder eller utvecklar lokala offentliga tjänster.

Ur programmet för den digitala sektorn inom programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF Digital) stöds investeringar som förbättrar en trygg och säker digital infrastruktur med hög prestanda i hela EU. Inom den pågående utlysningen finansierar EU snabba kommunikationsnät med hög kapacitet, såsom förverkligandet av 5G-tjänster i anslutning till EU:s centrala trafikleder. Målet är att automatisera trafiken särskilt på medlemsstaternas gränsöverskridande sträckor. Dessutom finansieras stomnät på EU-nivå mellan medlemsstaterna och i medlemsstaterna samt mellan EU och tredjeländer.

EU stöder också 5G-genomföranden av lokala offentliga tjänster, till exempel i skolor och sjukhus. Dessutom riktas finansiering till förbindelser på landsbygden och i avlägsna och utomeuropeiska territorier samt till digitala lösningar för trafik- och energinät. Finansiering kan sökas av offentliga eller privata företag och andra aktörer i EU:s medlemsstater, medlemsstaternas utomeuropeiska territorier och länder som har anknytning till programmet. På vissa delområden i utlysningen tillämpas säkerhetsbegränsningar, varvid de sökande ombeds lämna in säkerhetsgarantier.

Europeiska kommissionen öppnade i januari 2022 en ny finansieringsutlysning för den digitala sektorn. För tillfället pågår den andra utlysningen. Under finansieringsperioden 2021–2027 är budgeten för främjande av digitala förbindelser cirka två miljarder euro.

  1. I Finland samordnas ansökan av Transport- och kommunikationsverket Traficom på vars webbplats det finns närmare information om ansökan om finansiering (på finska) 
  2. En videoinspelning (Extern länk) av ett webbevenemang där Transport- och kommunikationsverkets finansieringsutlysning presenteras finns på:

Vad görs härnäst?

Sökandena ska lämna in en projektsammanfattning till ansökan, en A-blankett och vid behov säkerhetsgarantier till Transport- och kommunikationsverket senast den 16 december 2022 samt en B-blankett senast den 9 januari 2023.

Tidsfristen för inlämnande av ansökningar via det elektroniska systemet hos den europeiska verkställande byrån för hälsa och digitala frågor (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) är den 23 februari 2023. Närmare information om finansieringsutlysningen finns på Traficoms och HaDEA:s webbplats. Kommunikationsministeriet föredrar de från Finland för utlysningen föreslagna ansökningarna för finansutskottet, eftersom det krävs ett nationellt understöd för dem.

Ytterligare information

Tiia Korhonen, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 147, tiia.korhonen@gov.fi

Päivi Peltola-Ojala, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, tfn 0295 390 539, paivi.peltola-ojala@traficom.fi

 

Länkar till andra sidor:

Transport- och kommunikationsverket Traficom: Ansökningsprocess och tidsfrister (på finska)
Transport- och kommunikationsverket Traficom: Information om CEF Digital-finansieringen (på finska)

HaDEA webbsidor:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA), Press release, 10 October 2022: €277 million available in new Connecting Europe Facility (CEF) Digital calls (Extern länk)

European Health and Digital Executive Agency (HaDEA): Connecting Europe Facility – Digital (Extern länk)