Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har träffat beslut efter ett offentligt anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg med statligt stöd mellan Helsingfors och fem flygplatser i landskapen. Finnair vann konkurrensutsättningen på alla rutter. Det är meningen att flygen ska fortsätta efter att den nuvarande avtalsperioden har tagit slut från och med slutet av april.

Regelbundna linjeflyg konkurrensutsattes för flygförbindelserna mellan Helsingfors och Joensuu, Helsingfors och Jyväskylä, Helsingfors och Kajana, Helsingfors och Karleby-Jakobstad och Helsingfors och Kemi-Torneå för perioden 29.4.2024–28.3.2026. 

Fyra flygbolag lämnade in sina anbud: Finnair Abp, DAT A/S, NyxAir OÜ och Regourd Aviation - Fly Amelia. Rutterna mellan Helsingfors och Joensuu, Jyväskylä, Kajana och Karleby fick tre anbud och rutten mellan Helsingfors och Kemi fick två anbud. Grunden för avgörandet av konkurrensutsättningen var priset bland alla anbudsgivare som uppfyllde kraven som ställts i anbudsförfrågan. Priset på de anbud som lämnades in av Finnair var 35,7 miljoner euro inklusive mervärdesskatt.

"Vi har träffat upphandlingsbeslutet och inleder avtalsförhandlingarna med Finnair. Avsikten är att förhandlingarna kan slutföras så snart som möjligt och att flygen kan inledas planenligt den 29 april 2024", berättar direktör Pipsa Eklund.

"Servicenivån på förbindelserna är i genomsnitt 10 tur-och-retur-flyg i veckan. Regionerna kan ha betonat flygningarna till lite olika tidpunkter vilket betyder att antalet flygningar per vecka kan variera något. Tidtabellerna har planerats för att motsvara områdenas behov", säger Eklund. 

Avtalet kommer att innehålla en option som kan vara högst 23 månader. Beslut om användningen av optionen fattas 2025.

Stöd till regionflygplatserna är ett beslut av riksdagen

Konkurrensutsättningen baserar sig på ett anslag som riksdagen beviljade för anskaffning av lufttrafik och på en tidigare temporär lösning från år 2020 genom vilken man tillsammans med städerna strävar efter att återuppbygga den marknadsmässiga lufttrafiken till fem flygplatser mot nivån före coronapandemin.

I regeringens budgetförhandlingar i september 2023 beslöts om ett anslag på 38 miljoner euro för upphandling av regionflyg fram till mars 2026 och om stöd för förbindelsen mellan Björneborg och Helsingfors år 2025. 

Traficom har ålagt en allmän trafikplikt för rutterna.

Upphandlingsbeslut 16.1.2024 (på finska)

Ytterligare information

Pipsa Eklund, direktör, pipsa.eklund@traficom.fi, tfn 029 534 5396