Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Finland är medlem i den Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s råd. IMO:s generalförsamling röstade den 1 december 2023 om rådets medlemmar för åren 2024–2025 och Finland utsågs till medlem i rådet som består av 40 medlemsländer.

Finland utsågs till mediem i IMO:s råd
Kuva: Ville Suni, Arctia / LVM

IMO (International Maritime Organization) som lyder under FN har en central roll i fråga om utvecklingen av internationella sjöfartsregler. Rådet, som består av medlemsländerna, styr på ett övergripande sätt organisationens arbete under tiden mellan generalförsamlingarna.

Finland betonar tre mål 

Som medlem i rådet har Finland bättre möjligheter att främja bland annat följande mål:

1. Hållbar sjöfart – nödvändighet och möjlighet

Åtgärder för att stävja klimatuppvärmningen och främja en hållbar sjöfart är nödvändiga. Grön tillväxt, det vill säga en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt, erbjuder också stora möjligheter överallt i världen.

Finland har som mål att bli klimatneutralt före 2035. Finland har förbundit sig till de mål för att dämpa den globala uppvärmningen som fastställdes i Parisavtalet och i IMO:s nya växthusgasstrategi. Finland gynnar globala utsläppsminskningsåtgärder för den globala industrin.

2. Ny teknik – potential tas i bruk för att främja säkerhet och välbefinnande

Digitaliseringen och automatiseringen har mycket potential när det gäller att förbättra säkerheten inom sjöfarten, minska utsläppen och utveckla bättre tjänster. Med hjälp av ny teknik kan man också minska sjöfolkets farliga uppgifter och på så sätt förbättra sjöfolkets välbefinnande.

3. Utbildning och jämställdhet i centrum för sjöfarten

Oberoende av de tekniska förändringarna är det människorna som står i centrum för sjöfarten, och Finland betonar sjöfartens sociala dimension.

Finland är en föregångare inom utbildning och jämställdhet mellan könen. Finland har under flera årtionden bland annat genom utbildning understött de minst utvecklade länderna, till vilka över en tredjedel av Finlands utvecklingsfinansiering riktas. Finland exporterar teknologi- och miljökompetens genom utbildning till resten av världen. Till exempel ordnar Transport- och kommunikationsverket fältkurser för studerande vid Internationella sjöfartsuniversitetet (World Maritime University) som är underställt IMO.

Ytterligare information

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, tfn +358 40 162 4592, anita.makinen@traficom.fi 

Kommunikationsministeriet
Mikael Nyberg, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, tfn +358 40 837 8794, mikael.nyberg@gov.fi
Jani Haapsaari, enheten för internationella ärenden, specialsakkunnig, tfn +358 295 342 067, jani.haapsaari@gov.fi

Uppdaterad