Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har gjort delar av sitt material fritt tillgängliga. För navigationsändamål bör man ändå använda Traficoms uppdaterade, officiella sjökort.

Materialet och tjänsterna som ingår i Traficoms öppna sjögeografiska data finns på sidor Nedladdnings- och visningstjänsten (Extern länk)

Täckritningskartorna är avsedda för avläggande av lotsexamen.
De kan laddas ner och skrivas ut från denna sida.

Uppdaterad