Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sjökartläggning

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat nya sjökort för området mellan Kaskö och Björneborg. De nya kartornas uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat den nya anvisningen Anmälan om användning av farled som börjar tillämpas från och med den 5 juni 2023. Framöver ska fartyg som går djupar...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat nya sjökort för området mellan Jakobstad och Vasa. De nya kartornas uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet N2...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har utgett en ny nautisk publikation, Finsk kustlots. Publikationen innehåller allmän information om sjöfart i Finland speciellt för användning inom int...