Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ikraftträdandet av de lagar som möjliggör lätta bilar senareläggs med ett år till den 1 november 2020. Avsikten är att man före ikraftträdandet ska utreda om Finlands lagstiftning om lätta bilar kan ändras i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning.

Tidtabell

Ikraftträdandet av de lagar som möjliggör lätta bilar senareläggs med ett år till den 1 november 2020.

 

Innehållet på denna webbplats uppdateras vartefter författningarna framskrider. 

En lätt bil är en ombyggd och ändringsbesiktad personbil vars maximala hastighet har begränsats till 60 km/h. Syftet med lätta bilar är att ge unga förare ett säkert alternativ till mopeder och mopedbilar. Lätta bilar får köras med samma körkort som mopedbilar (AM/121-, B- eller A-kort), men endast i Finland. 

Lätta bilar ska försäkras och beskattas som en personbil, dvs. bil- och fordonsskatt. Den periodiska besiktningen av lätta bilar regleras genom förordning*.

Ett högst 10 år gammalt fordon som togs i bruk tidigast år 2015 kan användas som lätt bil. Genom kravet försöker man se till att unga förare får tillgång till bilar som är nyare än genomsnittet och som samtidigt är säkrare och miljövänligare.

När fordonet inte längre används som en lätt bil kan det ändras tillbaka till en annan bil. En lätt bil ska omvandlas till en bil senast när det har gått 10 år sedan fordonet togs i bruk. Detta görs genom att man tar bort hastighetsbegränsaren och ändringsbesiktar den lätta bilen.

Uppdaterad