Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bilister

Transport- och kommunikationsverket Traficom började i november använda Suomi.fi-meddelanden som ett sätt att skicka debetsedlar för fordonsskatt elektroniskt till kunder. Debetsedlarna för fordons...
Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar: Transport- och kommunikationsverket Traficom har inom ramen för investeringsprogrammet för gång och cykling fö...
Transporttillstånd i anknytning till CEMT-tillståndssystemet som är underställt OECD:s International Transport Forum (ITF) har beviljats för år 2023 i utsläppsklasserna EURO IV, EURO V och EURO VI....
Det tas ut en årsavgift av alla som har ett trafiktillstånd och av dem som har anmält sig som tjänsteleverantörer. Om man inte längre bedriver trafik lönar det sig att begära att obehövliga trafikt...