Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kommunikationsnät

Radiofrekvenserna nu och i framtiden

Välkommen att följa en publikationsserie som handlar om den nuvarande och framtida användningen av radiofrekvenser. Artiklarna ger läsaren en lättfattlig bild av användningen av radiofrekvenser samt om arbetet bakom den både i Finland och internationellt.
Telecommunication

Traficom samordnar standardiseringen inom telebranschen

Traficom är nationellt ansvarig för standardisering inom telekommunikationsbranschen och representerar Finland i internationella standardiseringsorganisationer inom telekombranschen.
Kuvituskuva

5G Momentum ekosystemet gör Finland till föregångare inom 5G

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G
Det blir en stor förändring i tv-distributionen i Finland från och med våren 2025 när kanaler av standardkvalitet (SD-kanaler) övergår på ett omfattande sätt till högupplösning, dvs. till HD-sändni...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär om utlåtanden om utkastet till SMP-marknadsanalys på marknaden för dataöverföringstjänster i det fasta nätet. Utlåtandena ska lämnas in senast 10....
Transport- och kommunikationsverket främjar utvecklingen av nya tjänster och kommunikationsförbindelser för samhällets behov genom att förbättra möjligheter att använda frekvenser och genom att bef...
Investeringar som teleföretagen i Finland gjort och nya aktörers tillträde på den finska bredbandsmarknaden påskyndade tillväxten av fasta internetuppkopplingar under år 2023. Vid slutet av septemb...

Positionsdatatjänsten

Positionsdatatjänsten tillhandahåller uppgifter i elektroniskt format om positioner för kablar, rör och därmed jämförbara aktiva delar av nät samt delvis om den fysiska infrastrukturen.