Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

När du skaffar ett bredbands- eller telefonabonnemang ingår du ett abonnemangsavtal med en operatör. Abonnemangsavtalet beskriver avtalsparternas rättigheter och skyldigheter, bl.a. abonnemangets leveranstid, kvalitet och egenskaper.

Operatören ska ingå abonnemangsavtalet med kunden skriftligen. Det skriftliga avtalet kan också ingås elektroniskt. Avtalet i dess helhet består vanligtvis åtminstone av en avtalsblankett som undertecknas och av standardvillkor som operatören tillämpar på konsumenttjänsten.

Abonnemangsavtalet beskriver bl.a. det anskaffade telefon- eller bredbandsabonnemangets

  • leveranstid
  • kvalitet och egenskaper (såsom för bredbandets dataöverföringshastigheten)
  • avtalsparternas andra rättigheter och skyldigheter.

Minimiinnehållet i abonnemangsavtalet bestäms i 108 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Extern länk). Om minimiinnehållet för bredband bestäms även i EU:s förordning om öppet internet. Om minimiinnehållet för bredband bestäms även i EU:s förordning om öppet internet. Det lönar sig att bekanta sig noga med abonnemangsavtalet på förhand eftersom eventuella abonnemangsrelaterade tvister mellan kunden och operatören avgörs i första hand på basis av de uppgifter som nämns i avtalet. På basis av avtalet bedöms också operatörens skadeståndsansvar om leveransen av telefon- eller bredbandsabonnemanget dröjer eller om det finns fel eller störningar i tjänsterna.

Med tanke på bredbandsabonnemang är ett av de viktigaste ärenden som specificeras i avtalet abonnemangets hastighet. Traficom har i sitt ställningstagande om skälig information gällande internetanslutningstjänsternas hastighet hur hastigheten ska uppges i abonnemangsavtalet.

Var kan jag få hjälp?

Du kan vända dig till en konsumentrådgivare (Extern länk) för att få råd och hjälp i förhandlingar som gäller avtalsförhållanden mellan operatören och kunden eller ersättningar. Vid behov kan du även föra en tvist till konsumenttvistenämnden för handläggning. (Extern länk)

Traficom behandlar inte frågor som gäller avtalsförhållanden mellan operatören och kunden eller ersättningar. I andra ärenden kan du kontakta Traficom via kontaktblanketterna (Extern länk).

Uppdaterad