Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anvisningar för bättre täckning av mobilnätet

Mobilnätets täckning kan ibland förbättras med små lösningar, t.ex. en förmånlig bordsantenn kan medföra bättre kvalitet på förbindelsen. Om det inte hjälper, lönar det sig att överväga att skaffa en utomhusantenn.

En bordsantenn och i synnerhet en utomhusantenn kan medföra mångfaldig överföringshastighet för en dåligt fungerande bredbandsanslutning eller bidra till att tjänsten kan börja fungera t.ex. inomhus där det inte alls finns GSM-täckning eller täckning för mobilt bredband.

På ett område där operatören lovar att tjänsten endast fungerar med en extra antenn, får mobiltelefonen nödvändigtvis inte alls någon förbindelse för mobilt bredband inomhus, och även utomhus har mobilen endast en stapel. Då kan en extra antenn vara till hjälp. På basis av erfarenheterna har man t.ex. med en utomhusantenn kunnat nå bra inomhustäckning samt en dataöverföringshastighet på flera megabit per sekund.

Kontrollera dock först mobilnätens täckning hos operatörerna inom ditt område. Även med en effektiv riktantenn kan man öka täckningen på ett begränsat sätt. Om det ser ut att en bättre täckning av nätet finns inom flera kilometers avstånd från din användningsplats, är det bra om du kontrollerar hos operatörens kundtjänst om en extra antenn förbättrar täckningen tillräckligt.

Täckningskartor för mobilnäten beskriver i allmänhet tjänstens funktion utomhus. Konstruktioner, såsom väggar och fönster av selektivglas, försämrar täckningen inomhus. Täckningskartorna baserar sig på kalkylmässiga modeller vilka inte alltid kan beakta alla terränghinder, t.ex. en hög klippa mellan en stuga och en basstation.

Om förbindelsen bryts med en mobiltelefon

1: Avbrott i samtal, långsam nätförbindelse

Det är inte möjligt att direkt koppla en extra antenn till mobiltelefoner och alla modem och dånglar (USB-modem). Det är möjligt att utrusta en mobiltelefon med en induktiv adapter som möjliggör användningen av en extra antenn. Adaptern kostar cirka 20 euro och fästs med kardborreband.

Du behöver också en bordsantenn som fästs vid adaptern. Adaptern försvagar signalen och därför lämpar den sig för användning tillsammans med effektivare antenner, mao. sådana antenner som har stor förstärkning.

För längre användning lönar det sig att skaffa en stationär GSM och en bordsantenn eller utomhusantenn. Med dessa lösningar är det möjligt att få telefonen att fungera säkrare än med en induktiv adapter.

2: Obefintlig täckning (ingen signal)

Om mobilnätet inte har någon täckning alls, kan telefonen börja fungera med en stationär GSM och bords- eller utomhusantenn eller genom att använda WiFi-nätet om telefonen och abonnemanget stöder det. En repeater som förstärker signalen är en aktiv del av operatörens nät som inte får installeras själv

Om förbindelsen bryts med ett modem eller en dångel

1: Avbrott i nätförbindelser, långsam nätförbindelse

Förmånliga bordsantenner är ofta en lösning för att förbättra förbindelsens kvalitet i mobilnätet. Ibland kan täckningen förbättras genom att fästa en antenn vid bildskärmen av en bärbar dator och vid ett antennuttag för ett modem eller en dångel. En sådan antenn finns i förpackningar för en del modem och dånglar till ett inköpspris på cirka 30 euro.

Det är inte möjligt att direkt koppla en extra antenn till alla modem och dånglar. Det är möjligt att utrusta ett modem eller en dångel med en induktiv adapter som möjliggör användningen av en extra antenn. Adaptern kostar cirka 20 euro och fästs med kardborreband. Du behöver också en bordsantenn som fästs vid adaptern. Adaptern försvagar signalen och därför lämpar den sig för användning tillsammans med effektivare antenner, mao. sådana antenner som har stor förstärkning.

Du kan också skaffa ett nytt modem eller en ny dångel, eller en router vid vilken det är möjligt att direkt fästa en bordsantenn eller utomhusantenn.

2: Obefintlig täckning (ingen signal)

Om en mobil bredbandsförbindelse inte fungerar utan bordsantenn eller fungerar dåligt med den och om det knappt går att ringa och ta emot mobilsamtal, kan du överväga att skaffa en utomhusantenn.

Om förbindelsen bryts med en router

1: Avbrott i nätförbindelser, långsam nätförbindelse

En router är en basstation i ett trådlöst lokalnät (WLAN) som möjliggör användning av en mobil bredbandsförbindelse inom hela det trådlösa lokalnätets täckningsområde. Mobilnätets täckning kan förbättras med en router genom att placera routern på det stället där täckningen är bäst.

Om åtgärden inte tillräckligt förbättrar täckningen och nätförbindelsens kvalitet, kan nätets funktion förbättras även med förmånliga bordsantenner

De billigaste routrarna kräver ett separat modem eller en separat dångel, de dyrare apparaterna behöver endast ett SIM-kort. Kom ihåg att kontrollera att modemet eller dångeln och routern är kompatibla innan du skaffar en router.

Priserna på de billigaste modellerna är från cirka 40 euro uppåt. Modeller som inte behöver ett separat modem eller en separat dångel kostar 150–300 euro. Operatörer och datateknikaffärer säljer routrar.

2: Obefintlig täckning (ingen signal)

Om en mobil bredbandsförbindelse inte fungerar utan bordsantenn eller fungerar dåligt med den och om det knappt går att ringa och ta emot mobilsamtal, kan du överväga att skaffa en utomhusantenn.

Uppdaterad