Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kontrollera vilket slags avtal du har med din nuvarande operatör. Avtalet kan gälla tills vidare eller för viss tid. Avtalet kan dessutom vara sådant att räkningen faktureras i efterhand (sk. postpaid) eller på förhand (sk. prepaid). Om du har ett prepaid-abonnemang kan numret porteras endast om du är registrerad och identifierad som abonnent. Numret till en anonym prepaid-tjänst kan inte porteras.

Du ser vilken typ av avtal du har samt avtalets längd och månadsavgifternas storlek i ditt avtal och i teleföretagets prislista. De flesta operatörer anger avslutningsdatumet för tidsbegränsade avtal också på telefonräkningen. Kontakta teleföretagets kundtjänst vid behov.

Välj typ av abonnemang

Uppdaterad