Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Alla konsumenter och företag har rätt att få vissa fungerande grundläggande kommunikationstjänster till rimligt pris, dvs. samhällsomfattande tjänster, till sitt hem eller till sitt företags verksamhetsställe. Traficom tryggar din rätt genom att utse en leverantör som måste tillhandahålla dessa samhällsomfattande tjänster på de områden där det saknas ett tillräckligt utbud av tjänster som tillhandahålls av marknadskrafter.

Grundläggande kommunikationstjänster, alltså samhällsomfattande tjänster är:

  • fast eller trådlöst telefonabonnemang
  • bredbandsabonnemang på 5 Mbit/s
  • textmeddelandetjänster för personer med hörsel- och talskada
  • internettjänster för personer med hörsel- och talskada
  • täckande kontaktinformationstjänster (tjänsten kan vara till exempel en telefon- eller textmeddelandetjänst eller en tjänst som kan användas på internet).

Om en viss tjänst inte finns att tillgå tillräckligt, utser Traficom en operatör som ska tillhandahålla samhällsomfattande tjänster inom området i fråga. En utsedd operatör för samhällsomfattande tjänster ska vid behov kunna tillhandahålla ett telefonabonnemang och ett bredbandsabonnemang på 5 Mbit/s till stadigvarande bostäder och företagens verksamhetsställen inom området. Samhällsomfattande tjänster gäller inte fritidsbostäder.

Via vår söktjänst ser du om det finns ett företag för samhällsomfattande tjänster utsett i ditt område .

Traficom utövar tillsyn över tjänsterna ovan både genom förhandsreglering och genom övervakning i efterhand.

Fast eller trådlöst nät för samhällsomfattande tjänster

Observera att operatörer får själv välja vilka tekniska lösningar de ska använda för att genomföra telefon- och internetanslutningen inom ramen för samhällsomfattande tjänster. Rätten till samhällsomfattande tjänster garanterar alltså inte att du har rätt att av operatören kräva ett mobilabonnemang i stället för ett fast telefonabonnemang eller en fast bredbandsanslutning i stället för mobilt bredband.

Fungerande telefonabonnemang

För rätten till samhällsomfattande tjänster räcker att telefonabonnemanget fungerar på ett ställe hemma eller i företagets verksamhetsställe. Om mobiltäckningen inomhus är dålig kan det betyda att du måste investera i bättre täckning med en stationär GSM-utrustning och en extra antenn som installeras på taket.

Fungerar ditt telefonabonnemang inte som avsett? Se också anvisningar och tips för problem med telefonabonnemang .

Grundläggande bredbandsabonnemang på 5 Mbit/s

Samhällsomfattande bredbandsabonnemang skiljer sig från övriga så kallade kommersiella abonnemang i fråga om hastighet. Nedladdningshastigheten ska vara minst 5 Mbit/s. Det räcker dock att hastigheten uppfyller följande krav:

  • Minimihastighet är 3,5 Mbit/s, vilket som regel alltid ska uppnås.
  • Normalhastighet 4,5 Mbit/s, vilket ska realiseras 90 procent under varje fyratimmars mätperiod.
  • Maxhastigheten är 5 Mbit/s, vilket måste uppnås åtminstone en del av tiden.

Utbudet av anslutningar med större hastigheter hör inte till samhällsomfattande tjänster utan sker på kommersiella grunder, och Traficom kan inte ålägga operatörerna att leverera ett snabbare abonnemang.

Det räcker också att abonnemanget fungerar på minst ett ställe hemma eller i företagets verksamhetsställe. Detta kan förutsätta att du själv förbättrar det mobila bredbandets funktion med en extra antenn som installeras på taket för att användas i kombination med en mobilrouter eller dångel. 

Fungerar ditt bredbandsabonnemang inte som avsett? Se också anvisningar och tips för problem med bredbandsabonnemang

SPECIALTJÄNSTER FÖR PERSONER MED HÖRSEL- OCH TALSKADA

Personer med hörsel- och talskada har rätt att få tjänster som motsvarar en telefonförbindelse: bredband som möjliggör en videoförbindelse samt textmeddelanden.

Uppdaterad