Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

På basis av ett avtal kan ett teleföretag använda en del av ett nummerområde som Traficom har beviljat till ett annat teleföretag för att tillhandahålla sina kunder abonnemang i sitt eget namn.

Uppgifterna på listan nedan baserar sig på anmälningar som teleföretag som överlåtit nummerområden har gjort till Traficom. Om anmälningsskyldigheten bestäms i Traficoms föreskrift 32 om numrering i ett allmänt telefonnät.

Alla de nummerområden som Traficom har beviljat teleföretagen finns på sidan som baserar sig på Traficoms numreringsbeslut.

Det är möjligt att ett telefonnummer har porterats till ett annat teleföretags nät på grund av nummerportabilitet. Uppgift om det teleföretags nät som numret hör till får du på internet på adressen www.siirretytnumerot.fi (Extern länk).

 

 

Uppdaterad