Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Registrerade SMS Sender ID-koder

Här hittar du de SMS Sender ID som registrerats av Traficom, grupperade efter den första bokstaven i ID. Skyddet av SMS Sender ID träder i kraft efter det att 3 kalendermånader har gått från registreringen av ID.

Uppdaterad