Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

SMS Sender ID

Den som skickar textmeddelanden till medborgare kan skydda sitt eget SMS Sender ID och försäkra sig om att ingen annan instans kan använda samma alfanumeriska avsändaridentifikation då de försöker skicka textmeddelanden till finska telefonnummer. Det är möjligt att ansöka om registrering av SMS Sender ID hos Traficom.

Innan användare ansöker om registrering av SMS Sender ID ska de ta reda på om det planerade ID:t har en sådan form som Traficom kan registrera. För att ett SMS Sender ID kan skyddas och den entydiga nyttjanderätten beviljas ska ID:t vara exakt samma som

  • firma,
  • bifirma eller
  • parallellfirma

för den organisation som finns i Finlands företags- och organisationsdatasystem (FODS) och skickar SMS-meddelanden.

Det skyddade ID:t ska också uppfylla formkraven enligt standarden. SMS Sender ID har högst 11 tecken. Om den sökande vill använda specialtecken, inklusive å, ä och ö, är det bra att hos tjänsteleverantören kontrollera om ID:t fungerar på önskat sätt för det avsedda användningsändamålet.

En del av de protokoll som kortmeddelandecentralens applikationsgränssnitt används i Finland inte stöder lika många olika tecken som standarden och antalet tecken som är internationellt kompatibla är ännu mindre. De tecken som allmänt rekommenderas inom internationell trafik är 0-9, a-z, A-Z och mellanslag. Det är också bra att observera att SMS Sender ID:t kan inte börja eller sluta med ett mellanslag, och det får inte finnas två eller flera mellanslag efter varandra.

Om firman, parallellfirman eller bifirman innehåller mellanslagstecken eller bindestreck behöver de inte ingå i det sökbara SMS Sender ID. Dessutom kan 'a' användas för att ersätta 'å' eller 'ä' och 'o' för att ersätta 'ö' i ID:t som ska skyddas, om den firma, parallellfirma eller bifirma som används som grund för ansökan innehåller dessa tecken. Traficom kan också registrera en firma och parallellfirma som SMS Sender ID utan kännetecknet för företagsformen, eftersom en firma också är särskiljande utan det.

Den sökande kan registrera sitt ID med stora eller små bokstäver enligt sitt önskemål. Till exempel om den sökandes bifirma är EgetFöretag, kan den sökande ansöka om skydd för ID:t EgetFöretag, egetföretag, Egetföretag osv. Avsikten är att registrering endast söks för ett skrivsätt. Ett dedikerat tekniskt nummer för kortmeddelandetjänster som inleds med 19 sammankopplas med det registrerade SMS Sender ID.

Den sökande måste också notera att meddelanden med registrerat SMS Sender ID efter övergångsperioden efter registreringen inte längre kan skickas till mottagare från utlandet via de gemensamma internationella gränssnitten eftersom trafik som skickas på detta sätt blockeras. Trafik med registrerat SMS Sender ID måste i stället dirigeras via de applikationsgränssnitt som tillhandahålls av finska teleföretag. 

Processen för registreringen av ett SMS Sender ID baserar sig på Traficoms föreskrift 28 om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster, och Traficom tillhandahåller även en särskild anvisning om skydd av avsändaruppgifterna i textmeddelanden.

Registrering av SMS Sender ID

Den person som företaget befullmäktigat kan ansöka om registrering av SMS Sender ID genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på Traficoms hemsida. 

Följande uppgifter ska anges i ansökan:

  • företagets eller organisationens namn
  • FO-nummer
  • momsnummer
  • post- och faktureringsadresser
  • kontaktpersonens namn och e-postadress
  • det SMS Sender ID eller de SMS Sender ID:n som ska skyddas

För det registrerade SMS Sender ID tar Traficom ut 200 euro en årlig avgift som bestäms av kommunikationsministeriet.

Uppdaterad