Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Servicenummer är riksomfattande. Du kan spärra telefonsamtal till avgiftsbelagda servicenummer med samtalsspärr. Det är i allmänhet inte möjligt att ringa ett servicenummer från utlandet.

Riksomfattande servicenummer

 • 0600-nummer är reserverade för kundbetjäningstjänster.
 • 0700-nummer är reserverade för underhållnings- och vuxenunderhållningstjänster.
 • 0800- och 116-nummer är reserverade för avgiftsfria tjänster.
 • 0900-nummer är reserverade för allmännyttiga tjänster.

Övriga riksomfattande servicenummer är

 • 0100 tjänstegrupp I – allmännyttiga tjänster
 • 0100 100 allmän nummerupplysning och förmedling av nationell koppling
 • 0200 tjänstegrupp I – allmännyttiga tjänster
 • 02020, 02022, 02023 tjänstegrupp I - allmännyttiga tjänster
 • 02020x (x = 0‒7, 9) allmän nummerupplysning och förmedling av nationell koppling
 • 020208 förmedling av internationell koppling
 • 02098, 02099 tjänstegrupp II – kundbetjäningstjänster
 • 0300 tjänstegrupp I – allmännyttiga tjänster
 • 0601 - tjänstegrupp I - allmännyttiga tjänster
 • 0602 - tjänstegrupp II - kundbetjäningstjänster

En del av servicenumren som beviljats operatörerna har senare kopplats till ett annat teleföretags nät. Uppgift om det teleföretags nät som numret hör till får du på internet på adressen

Nummerupplysningstjänsten för porterade nummer (Extern länk).

Informationskällor om riksomfattande servicenummer

Du får information om servicenummer på basis av tjänsteleverantörens namn eller nummer på adressen
https://www.suomenpalvelunumerot.fi/pt/public/?lang=sv (Extern länk).

Information om tjänsteproducenterna för riksomfattande servicenummer ges på

01019 0240 (Ina/msa) - numren i Elisa Abp:s nät

0200 693693 - numren i Telia Finland Abp:s nät

Allmän information om tjänsteproducenter ges också på

 

 

Uppdaterad