Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I Traficoms tävling Årets sambyggnadsgärning utvecklades konceptet Ruutukaava som främjar sambyggnad och högklassiga telenät

Transport- och kommunikationsverket Traficoms sambyggnadsprojekt har påskyndat sambyggnaden av olika nät, såsom optiska fibernät och elnät samt kommunalteknik runt om i Finland. Viktigt är att samarbetet inleds under planeringsskedet mellan de olika nätbyggarna. Konceptet Ruutukaava som utvecklats av Fiberit Oy som erbjuder konsultation inom telekommunikationsinfrastruktur och Tmi Kuitutalli hjälper kommunerna och städerna att hitta omfattande och långsiktiga lösningar redan i planeringsskedet.

Uppdaterad