Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Med IPv6 garanterar du snabba och fungerande förbindelser för alla användare

Det blir nödvändigt att börja använda IPv6-adresser eftersom IPv4-adresserna håller på att ta slut. Med hjälp av IPv6 kan alla användare kommunicera med varandra på internet även i framtiden. Med användningen av IPv6 garanteras samtidigt att alla webbanvändare har tillgång till nättjänster och till snabba och fungerande förbindelser.

Att IPv6 tas i drift betyder att trafiken via adressomvandlingen (NAT) minskar avsevärt och därigenom minskar också systemets uppdaterings- och underhållskostnader. IPv6 förbättrar användarupplevelsen, eftersom alla nättjänster och deras egenskaper inte nödvändigtvis fungerar vid adressomvandlingen.

Med hjälp av IPv6 får leverantörerna av nät- och innehållstjänster en bättre uppfattning om antalet användare, då det inte längre finns ett okänt antal olika användare bakom en adress.

Eftersom varje användare inte kan få en egen IPv4-adress, har teleföretagen delat en IPv4-adress till flera användare med hjälp av adressomvandling (NAT). Det igen har orsakat problem för leverantörer av nät- och innehållstjänster, eftersom alla nättjänster och deras egenskaper inte nödvändigtvis fungerar vid adressomvandlingen. Motsvarande problem finns inte med IPv6, och genom att börja använda IPv6 kan du förbättra användarnas upplevelse av tjänster.

Flera stora aktörer har redan börjat använda IPv6 såväl i Finland som i andra länder. Bland dessa är Comcast och Deutsche Telekom, och i Finland bl.a. DNA, Elisa och Telia. Av leverantörerna av innehålls- och nättjänster deltar t.ex. Google, Facebook, Youtube och Netflix. I Finland deltar t.ex. Yle, Iltalehti, MTV och Fonecta i införandet av IPv6.

Uppdaterad