Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sambyggnadsnätverket

Sambyggnadsnätverket är en kanal för respons, samarbete och information mellan Traficom och intressentgrupper som främjar samarbete mellan deltagarna beträffande byggande och gemensam användning av nät.

Nätverket främjar sammanslagning av byggprojekt och förebygger fel- och störningssituationer i näten på grund av markbyggnad.

Via sambyggnadsnätverket kan intressenter ge respons och föreslå åtgärder för att uppnå målen i lagen om sambyggnad samt för att utveckla tjänsterna vid nätverkets informationspunkt.

Traficom bjuder in ägare och byggare av kommunikations-, energi-, trafik- och vattenförsörjningsnät samt representanter för andra intressenter att ansluta sig till sambyggnadsnätverket. Nätverket är öppet för alla intresserade.

Prenumerera på nyhetsbrevet för sambyggnad och anmäl dig till sambyggnadsnätverket

Anmäl dig till sambyggnadsnätverket genom att prenumerera på Traficoms nyhetsbrev för sambyggnadsnätverket  (Extern länk) (för tillfället endast på finska)

 

Uppdaterad