Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Standardisering ger en grund för teknisk styrning

Författningar och föreskrifter innehåller i regel bara krav på allmän nivå. Detaljerna om kraven preciseras i standarder.

I dag utarbetas standarder i regel vid internationella standardiseringsorganisationer. Traficom ansvarar för telestandardisering på nationell nivå och representerar Finland i internationella standardiseringsorganisationer inom telebranschen.

Organisationer för standardisering

Standardisering omfattar alla teknologiområden som har indelats i tre sektorer och tre nivåer.

Telestandardisering

Syftet med telestandardiseringen är att kommunikationsnät, terminalutrustningar och kommunikationstjänster är interoperabla och kompatibla i Finland, Europa och i resten av världen.

Organisationer som utarbetar internationella telestandarder är Internationella teleunionen ITU (Extern länk) i Genève och Europeiska institutet för telestandarder ETSI (Extern länk) i Nice. Kommunikationsverket representerar Finland som teleförvaltning vid ITU och ETSI samt fungerar som den nationella standardiseringsorganisationen vid ETSI. I den tekniska styrningen utnyttjas allt mer specifikationer som har utarbetats vid olika forum. Ett av de viktigaste forumen är IETF (Extern länk) som utarbetar specifikationer för internet.

Traficom är Finlands Standardiseringsförbund SFS rf:s (Extern länk) branschsammanslutning. Genom SFS och Traficoms ömsesidiga avtal har ansvaret för standardiseringen inom telebranschen bestämts för Traficom. Huvudvikten i Traficoms standardiseringsarbete ligger på uppgifter som den internationella standardiseringen förutsätter. Dessa uppgifter omfattar bland annat arrangemang av nationella remisser och omröstningar om internationella standardförslag och vid behov bidrar verket till den internationella standardiseringen i tekniska grupper och standardiseringsorganisationernas styrningsorgan.

Traficom samordnar standardiseringen inom telebranschen

Uppdaterad