Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vi främjar konkurrensen på kommunikationsmarknaden

Vissa företag har betydande marknadsinflytande på kommunikationsmarknaden. Vi främjar konkurrensen och undanröjer hinder för marknadsinträde genom att reglera detta inflytande.

En rejäl konkurrens skapar nya tjänster och sänker konsumentpriserna. Vår uppgift är att se till att teleföretagen hyr ut sina kommunikationsnät till varandra till ett skäligt pris.

Vad är betydande marknadsinflytande och hur reglerar vi det?

Vi analyserar marknader kontinuerligt. Om vi upptäcker att ett företag kan agera nästan oberoende av sina konkurrenter, har företaget i fråga betydande marknadsinflytande. Då ålägger vi skyldigheter för ett sådant företag. Skyldigheterna kan gälla till exempel:

  • Överlåtelse av nyttjanderätt till en reglerad produkt eller tjänst
  • Öppenhet och icke-diskriminering i priser på tjänster eller leveransvillkor
  • Prissättning av produkter eller tjänster

Skyldigheterna undanröjer hinder för inträde på marknaden och konkurrensproblem. Vi övervakar att företagen uppfyller skyldigheterna både på eget initiativ och på begäran. Vi avgör eventuella oenigheter genom förhandling och medling men vid behov kan vi meddela ett överklagbart beslut.

Reglering endast vid behov

Vi genomför reglering endast då det på basis av marknadsanalysen är nödvändigt. Vi avreglerar marknaden, när konkurrensläget förändras. För att regleringen ska vara effektiv och förutsägbar har vi gjort upp en offentlig färdplan för regleringens tyngdpunkter.

Uppdaterad