Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Statistik

STATISTIKEN HAR FLYTTAT TILL EN NY ADRESS

I framtiden hittar du statistik om trafiken, kommunikationstjänster och -nät på webbplatsen Tieto.Traficom (Extern länk)

Trafik (Extern länk)

Kommunikation (Extern länk)

År 2023 genomgick över 2,1 miljoner personbilar periodisk besiktning i Finland och av dem underkändes 28,2 procent. Andelen underkända fordon i procent förblev så gott som oförändrad jämfört med år...
Olyckor med dödlig utgång inom fritidsbåtlivet har minskat under de senaste åren trots att båtlivet blivit alltmer populärt. Onödiga dödsfall förekommer ändå fortfarande, särskilt på inre farvatten...
Under år 2023 förlöpte den finländska kommersiella flygtransporten i sin helhet säkert än en gång. Det inträffade inga olyckor. Antalet allvarliga tillbud ökade något. I många fall var det återigen...
År 2023 genomgick sammanlagt 3 272 farkoster en första registrering, vilket är nästan 29 procent mindre än år 2022. Antalet första registreringar minskade för andra året i rad och var till och med ...
Uppdaterad