Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Statistik

STATISTIKEN HAR FLYTTAT TILL EN NY ADRESS

I framtiden hittar du statistik om trafiken, kommunikationstjänster och -nät på webbplatsen Tieto.Traficom (Extern länk)

Trafik (Extern länk)

Kommunikation (Extern länk)

Uppdateringen av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12-planen, har börjat under ledning av kommunikationsministeriet. En central del för beredningens kunskapsunderlag är den strategiska ...
Enligt den preliminära statistiken omkom 22 personer i Finland när de var ute med båten under januari–augusti. Majoriteten av de omkomna var män som passerat medelåldern. Med omsorgsfullt höstunder...
Syftet med regionflyg som fått statligt stöd har varit att återhämta marknadsmässiga reguljärflyg efter coronapandemin som minskade efterfrågan avsevärt. Återhämtningen har skett ganska långsamt oc...
Säkerhetssituationen på Finlands järnvägar förblev god även 2022. Passagerarnas säkerhet bevarades på en utmärkt nivå och antalet plankorsningsolyckor var det lägsta någonsin under den period på 70...
Uppdaterad