Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

En anmälan om att motorn har bytts ut ska göras utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter ändringen. Ändringen är kostnadsfri.

Kontrollera den största tillåtna motoreffekten för din farkost som tillverkaren angett

Om du ska byta till en motor med större effekt än den som finns i din farkost nu, kontrollera först vilken största tillåtna motoreffekt tillverkaren har angett för din båt. Den nya motorn får inte ha en större effekt än detta. 

Informationen finns i försäkran om överensstämmelse för din farkost eller på tillverkarens webbplats. Traficom publicerar också en tabell med en förteckning över den största tillåtna motoreffekten för vissa farkoster. Om du inte hittar informationen någonstans kan du kontakta Traficom på adressen veneilytarkastajat@traficom.fi .

Äldre båtmodeller och största tillåtna motoreffekt

Vi samlar in information om äldre båtmodeller och motoreffekt. Vi uppdaterar tabellen regelbundet.  I tabellen finns även andra tekniska uppgifter om båtar såsom längd, bredd, vikt och maximalt antal personer ombord. 

Gör ett köpe- eller överlåtelsebrev tillsammans med säljaren

När du ska köpa en motor kom ihåg att göra ett köpe- eller överlåtelsebrev med säljaren. Du behöver det när du ska anmäla motorn till registret. 

Som mall kan du använda Traficoms mall för överlåtelsebrev (Extern länk) och i detta fall endast ange uppgifter om motorn.  

Se till att du får en försäkran om överensstämmelse då en sådan behövs

Om du köper en ny motor ska du kontrollera att en försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om fritidsbåtar medföljer. Försäkran om överensstämmelse finns i allmänhet i anslutning till instruktionsboken.

Uppdaterad