Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Nykter till sjöss

Gränsen för fylleri i sjötrafik är en promille. Man får dock inte köra båt ens mindre berusad än så om det äventyrar den egna eller andras säkerhet.

År 2021 omkom 37 personer i olyckor inom fritidsbåtstrafiken i Finland. I 15 av dödsfallen var orsaken till olyckan alkohol.

Uppdaterad