Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I den nya sjötrafiklagen accentueras befälhavarens ansvar. Befälhavaren ansvarar bland annat för farkostens gång, säkerhet och utrustning och för hur utrustningen används. Befälhavaren ansvarar också för att användningen av farkosten inte åstadkommer fara, olägenheter eller störningar för någon eller något, inklusive miljön.

Innan man åker ut till sjöss, ska man veta vem som har befäl på båten. En person åt gången, det vill säga befälhavaren, har ansvar för allt som man gör på båten. Alla farkoster ska ha befälhavare, även roddbåtar.

Båtens befälhavare kan vara vem som helst som har tillräcklig ålder, förmåga och skicklighet för att framföra båten och en ansvarsfull inställning till båttrafik. I oklara fall antas den som är registrerad som båtens ägare eller innehavare vara befälhavare, om denne har haft möjlighet att påverka båtens färd.

Vad ansvarar du för som befälhavare?

 • Kontrollera båtförhållandena. Vid dåligt väder lönar det sig inte att åka ut på sjön, utan skjut upp avfärden till följande dag.
 • Kontrollera att båten inte är sönder och att den annars är i tryggt skick.
 • Kontrollera utrustningens skick på en båt som är försedd med motor och på en över 5 meter lång segelbåt. Det ska finnas en godkänd flytväst av lämplig storlek för alla som är ombord. Dessutom ska båten ha ett öskar eller länspump och beroende på båtens storlek en paddel, åror eller ankare med lina. På motorbåt ska man också ha med sig en fungerande handbrandsläckare.
 • Ta med dig båtens registreringsbevis och andra nödvändiga dokument.
 • Om färden kräver ruttplanering ska du också ta med behöriga sjökort.
 • Ge andra som är ombord på båten råd om hur de kan agera säkert i båten. Åk ut med båt endast när du är nykter. Flytvästarna eller andra flytplagg ska vara påtagna eller lättillgängliga.
 • Se till att båtfärden inte orsakar olägenheter eller störningar för andra människor eller miljön.
 • Repetera reglerna för sjötrafiken.

Befälhavarens allmänna ansvar (7 §)

Befälhavaren på en farkost ska se till att

 1. farkosten har en sådan konstruktion, är i ett sådant skick och har sådana övriga egenskaper att den är säker i förhållande till den planerade färden och omständigheterna på det sätt som föreskrivs i 107 §, 
 2. de personer som färdas i farkosten har fått tillräcklig handledning i hur de ska handla på ett säkert sätt ombord, 
 3. farkosten är försedd med den behövliga utrustning som anges i 108 § och med stöd av den paragrafen, och utrustningen är i skick och lättillgänglig, 
 4. farkosten är försedd med adekvata sjökort och nautiska publikationer, om den planerade färden förutsätter ruttplanering med anledning av färdens längd eller någon annan motsvarande orsak eller omständighet, 
 5. personerna på en i 108 § avsedd farkost är iklädda sådana flytredskap som avses i 1 mom. 1 punkten i den paragrafen när vädret, sjögången, farkostens skick eller de övriga omständigheterna så kräver, och 
 6. de behövliga dokument som avses i 41, 117 och 119 § finns i farkosten. 
Uppdaterad