Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den nya sjötrafiklagen uppdaterades den 1 juli 2021

Bekanta dig närmare med sjötrafiklagen (Extern länk)

Befälhavarens ansvar

I den nya sjötrafiklagen accentueras befälhavarens ansvar. Befälhavaren ansvarar bland annat för farkostens gång, säkerhet och utrustning och för hur utrustningen används. Befälhavaren ansvarar också för att användningen av farkosten inte åstadkommer fara, olägenheter eller störningar för någon eller något, inklusive miljön.
Lapsia pelastusliiveissä

Behörigheter

I den nya sjötrafiklagen preciseras de behörighetskrav som gäller vid färd på vatten.
Purjevene

Sjötrafikreglerna

Den del av den nya sjötrafiklagen som gäller sjötrafikreglerna har utvidgats anmärkningsvärt och man har även beaktat sambandet till sjölagen.
purje- ja moottorivene väylällä saaristossa

Registrering

Den nya sjötrafiklagen medför inga större ändringar i registreringen av farkoster. Varje farkost som är försedd med motor eller segel, vars skrovlängd är minst 5,5 meter eller vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är minst 15 kilowatt dvs. 20,4 hästkrafter ska fortsättningsvis registreras i trafik- och transportregistret.
Veneitä laiturissa

Utmärkningen av farlederna och regleringen av sjötrafiken

Bestämmelserna om säkerhetsanordningarna för sjöfarten har införlivats med den nya sjötrafiklagen genom att en stor del av innehållet i förordningen om utmärkning av farlederna, som upphävs, har inbegripits i den nya lagen.
N2000 purjevene
Transport- och kommunikationsverket Traficom granskar effektivt radiotillstånd för fritidsbåtar och behörighetsbevis under midsommarveckan inom finskt vattenområde. Granskningarna utförs i samarbet...
Många människor beger sig ut på vattnen för att njuta av Finlands sommar och festen mitt i sommaren. För att båtanvändningen ska förlöpa säkert, ligger ansvaret för aktiviteterna på en enda person ...
Antalet olyckor med dödlig utgång i sjötrafiken minskade betydligt år 2020. 30 personer omkom i sjötrafiken. Största delen av olyckorna inträffade efter att en roddbåt eller liten motorbåt kapsejsa...
När du hyr ut en farkost finns det flera saker som du måste ta i beaktande. Vi har samlat en checklista över det som man måste komma ihåg för att se till att uthyrningen och att sjötrafiken sker sä...