Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Följande basutrustning ska finnas i en farkost som är försedd med  motor och i en farkost med en längd över 5 meter som är försedd med segel:

  • en godkänd räddningsväst, ett flytplagg eller en räddningsdräkt av lämplig storlek för varje ombordvarande 
  • en länspump eller något annat redskap för tömning av farkosten
  • åror eller paddel eller ett ankare med lina; redskapet ska vara lämpligt med tanke på farkostens storlek och egenskaper
  • en årligen granskad handbrandsläckare, om farkosten har en förbränningsapparat, en inombordsmotor eller en utombordsmotor på mer än 25 kilowatt, förutom om det är fråga om en vattenskoter. 

Farkoster ska vara utrustade med signalutrustning enligt kapitel D i sjövägsreglerna.

  • Farkoster med en längd under 12 meter ska vara utrustade med en anordning med vilken man kan ge en stark ljudsignal. 
  • Farkoster med en längd över 12 meter ska vara försedda med mistlur och farkoster med en längd över 20 meter därtill med en skeppsklocka.

Utrustningen ska vara i funktionsdugligt skick och t.ex. de uppblåsbara räddningsvästarna ska vara servade enligt tillverkarens anvisningar.

Uppdaterad