Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Flera föreskrifter utfärdades med stöd av sjötrafiklagen, bland annat föreskrifter om säkerhetsanordningar, utrustning och registrering.

Föreskrifter

Förordningar

I syfte att precisera den nya sjötrafiklagen meddelades också två förordningar som gäller landsvägsfärjor samt fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet. Förordningarna trädde i kraft samtidigt med sjötrafiklagen den 1 juni 2020.

Uppdaterad