Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Avställning till utlandet/Åland

När du har sålt eller utfört ditt fordon till utlandet/Åland och fordonet bevisligen har förts ut ur landet kan det antecknas som avställt till utlandet. Skatteperioden och trafikförsäkringens giltighet avbryts i samband med en avställning till utlandet.

Du kan bevisa att fordonet har förts utomlands antingen med ett utländskt/åländskt registreringsbevis eller finska tullens utförselbekräftade överlåtelsebeslut.

I egenskap av ägare eller innehavare kan du anmäla att ditt fordon har avställs till utlandet/Åland. 

GÖR SÅ HÄR: 

Anmäl att ditt fordon har avställts till utlandet/Åland 

  • vid ett besiktningsställe som utför registreringar. Ta med det utländska/åländska registreringsbeviset eller finska tullens utförselbekräftade överlåtelsebeslut. 
  • genom att skicka det utländska/åländska registreringsbeviset eller finska tullens utförselbekräftade överlåtelsebeslut till Traficom. På basis av din anmälan gör Traficom en avställning till utlandet/Åland för ditt fordon. 

Traficom tar bort fordon från det finska registret utifrån anmälningar som myndigheterna i andra EU-länder gör

Registreringsmyndigheterna i EU-länder gör en anmälan till Traficom när ett fordon som införts i det finska registret har registrerats i ett annat EU-land. Utifrån anmälan antecknar Traficom fordonet som avställt till utlandet. Ibland förekommer det dröjsmål eller andra problem med att förmedla uppgifterna.

Det snabbaste sättet att avbryta fordonsskatte- och trafikförsäkringsavgifterna är att själv anmäla avställning till utlandet enligt instruktionerna på denna sida.

Uppdaterad