Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vill du registrera ett importerat fordon i Finland? Betala bilskatten och lämna in fordonet för registreringsbesiktning. Om du vill använda fordonet före registreringen, gör först en anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen. Intyg om överensstämmelse gör det lättare att sköta ärenden i Finland

Gör så här:

1

Gör en anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen

Om du vill använda ett skattepliktigt fordon (Extern länk) i Finland före den första registreringen ska du göra en elektronisk anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen. Fordonet ska vara registrerat i en annan EES-stat eller så måste du ha skaffat förflyttningstillstånd för fordonet. Anmäl även skattefri användning av ett fordon till Skatteförvaltningen. (Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

2

Lämna in en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen

Lämna in en bilskattedeklaration (Extern länk) om ett bilskattepliktigt fordon till Skatteförvaltningen. Om du har gjort en anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen kom också ihåg att en bilskattedeklaration ska lämnas in inom fem dygn efter anmälan om ibruktagande. Kontrollera ärenden gällande mervärdesskatt (Extern länk) och andra avgifter hos Skatteförvaltningen och Tullen. 

3

Lämna in fordonet för registreringsbesiktning vid ett besiktningsställe

Gör en registreringsbesiktning vid ett besiktningsställe före den första registreringen. Vi rekommenderar att du gör en kopia av ditt utländska registreringsbevis för möjlig senare användning. Du får ett intyg över godkänd registreringsbesiktning som du behöver för den första registreringen. Mer information om registreringsbesiktning och intygets giltighetstid får du från besiktningsstället.

4

Registrera fordonet för första gången på ett besiktningsställe som utför registreringar

Gör den första registreringen på ett besiktningsställe som utför registreringar . Vid den första registreringen får du registreringsskyltar till ditt fordon. För den första registreringen krävs:

  • ett giltigt intyg över registreringsbesiktning
  • Skatteförvaltningens tillstånd för ett fordon som omfattas av bilskatt (skickas elektroniskt till trafik- och transportregistret)
  • förtullningsbeslut och utredning om betalda tullavgifter för ett fordon som importeras utanför EU
  • en trafikförsäkring.

Intyg om överensstämmelse gör det lättare att sköta ärenden i Finland

Intyget om överensstämmelse (t.ex. COC-intyget, Certificate of Conformity) som fordonets tillverkare eller dess representant har utfärdat för fordonet gör det lättare att sköta importrelaterade ärenden som gäller bilskatt, besiktning och registrering. Med intyget kan man bland annat visa fordonets identifieringsuppgifter och CO2-värden.

Traficom underrättar EES-stater och landskapet Åland om registrering av fordon i Finland

När ett fordon som har registrerats i en EES-stat eller landskapet Åland genomgår första registrering i Finland underrättar Traficom registerföraren i staten i fråga eller i landskapet Åland om detta.

Om fordonet tidigare har varit registrerat i Finland och nu införs i Finlands register på nytt gör Traficom anmälningarna till EES-staterna och landskapet Åland på kundens begäran (https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/pastallning-av-fordon (Extern länk)).

Uppdaterad