Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Det har förflutit minst 30 år sedan utgången av museifordonets tillverkningsår och fordonet har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats på behörigt sätt. Ett utlåtande om museifordonsduglighet ges av en landsomfattande registrerad museifordonsförening, såsom Finlands Automobil-Historiska Klubb rf (Extern länk)FHRA rf (Extern länk), Classic Data (Extern länk) eller Bilhistoriska Sällskapet rf (Extern länk).

Observera att fordonslagen inte innehåller några bestämmelser om begränsad användningstid för museifordon. Begränsningarna för användningstiden härrör från fordonets försäkring. Ditt försäkringsbolag kan ge närmare upplysningar om dem.

Uppdaterad