Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Registreringsskyltar med svart botten

På en registreringsskylt med svart botten står registreringsnumret med vita bokstäver och siffror på svart botten.

Det går att beställa skyltar med svart botten med det tidigare registreringsnumret om

  • det är ett museifordon eller
  • fordonet hade skyltar med svart botten med ett tidigare registreringsnummer
  • det tidigare registreringsnumret inte har getts till ett annat fordon i samma fordonskategori
  • det tidigare registreringsnumret finns antingen i registret eller t.ex. på en kopia av registerkortet.

Det går också att beställa registreringsskyltar med svart botten åt

  • bilar som tagits i bruk i Finland 1972 eller tidigare
  • släpvagnar som tagits i bruk i Finland 1972 eller tidigare
  • motorcyklar som tagits i bruk 1973 eller tidigare
  • importerade fordon som tagits i bruk utomlands 1971 eller tidigare

Du kan beställa en registreringsskylt på svart botten vid ett besiktningsställe som utför registreringar.

Uppdaterad