Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bekanta dig med termerna i anknytning till reformen

Listan nedan innehåller sådana termer och förkortningar som används för farleds- och sjökortsreformen N2000.

FÖRKORTNINGTERMDEFINITION
BSCD 2000Baltic Sea Chart DatumÖstersjöstaterna använder det gemensamma namnet Baltic Sea Chart Datum 2000.
Anteckningen BSCD2000 betyder detsamma som N2000 i Finland och t.ex. RH2000 i Sverige.
BSHCBaltic Sea Hydrographic CommissionÖstersjöområdets hydrografiska kommission
EVRSEuropean Vertical Reference SystemN2000 är förenligt med det europeiska referensnivåsystemet EVRS2000.
HSRamat djupDet kontrollerade vattendjupet. Kontrollerade vattendjupet beräknas från det vattenstånd som motsvarar referensnivån.
IHOInternational Hydrographic OrganisationInternationella hydrografiska organisationen
IMOInternational Maritime OrganisationInternationella sjöfartsorganisationen
JHSRekommendation för den offentliga förvaltningenFastställer höjdsystemet N2000 som Finlands nationella höjdsystem
KSLeddjupgåendeMed leddjupgående avses det största planerade djupgående med vilket ett dimensionerande fartyg kan framföras i farleden. Leddjupgåendet beräknas från det vattenstånd som motsvarar referensnivån.
MSLMean Sea LevelMedelvattenståndet under en viss tidsperiod, i praktiken samma som MW
MWMean WaterTeoretiskt medelvattenstånd
 Teoretiskt medelvattenståndVattenståndets beräknade årliga medelvärde. Meteorologiska institutet beräknar det årliga teoretiska medelvattenståndet.
N2000 Finlands nationella höjdsystem
NAPNormaal Amsterdam PeilUtgångsnivån till vilket N2000 är bundet, hänvisar till nollpunkten i Amsterdam
NN, N43, N60 Nationella höjdsystem som tidigare använts i Finland.
Uppdaterad