Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficoms sjökort och sjökortsmaterial är indelade i tre olika kategorier:

1. Officiella tryckta och elektroniska sjökort för navigationsändamål

Distribution via officiella distributionskanaler
- elektroniska sjökort (ENC) - Primar samt återförsäljare
- tryckta sjökort - välförsedda båttillbehörsaffärer och bokhandlar.

2. Kvalitetskontrollerade vektor- (S-57 ENC) och rasterkort
- materialet levereras som filer från autentiserade tjänster
- fastställd stödtjänst och servicenivå
- ett avtal ingås över användningen av materialet
- användningen är avgiftsbelagd
- produkter som vidareutvecklats utgående från detta material är ämnade för navigationsändamål på mindre farkoster (olika kartplottrar och dylikt)
- tilläggsuppgifter: copyright(at)traficom.fi

3. Öppna data i vektorformat och visningsgränssnitt

Data i vektorformat
- materialet är basmaterial, vars kvalitet inte har granskats
- distribution (självbetjäning) via Trafricoms nedladdningstjänst samt via gränssnitten WMS och WFS
- användarlicens Erkännande CC 4.0  

Kartbildstjänsten WMTS för rastermaterial
- tjänsten grundar sig på det sjökortsmaterial i rasterformat som Trafricoms framställt
- användarlicens Erkännande CC 4.0

Uppdaterad