Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Alla data om Finlands sjöområden och huvudsakliga vattendrag som finns i kartplottrar och navigationsprogram grundar sig på ett eller annat sätt på Transport- och kommunikationsverket Traficoms sjökortsdata. Materialet i dem kan vara antingen digitaliserat från finska tryckta sjökort eller så kan det grunda sig på Traficoms elektroniska sjökortsdata i raster- eller vektorformat.

Dessa inofficiella system kallas vanligen för elektroniska kartsystem (ECS).

Det beror helt på navigationsutrustningens tillverkare i vilken utsträckning det visade materialet har uppdaterats och om tillverkaren följer Traficoms tidsplan för uppdatering av officiella sjökort.

Traficom har inte kontrollerat om materialet i ECS-systemen är korrekt eller uppdaterat. Dessa system följer inte heller den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s officiella standard för elektroniska sjökortssystems (ECDIS) prestanda, så då dessa används måste ett officiellt tryckt sjökort alltid ligga som grund för navigeringen.

Nedan finns en lista på de tillverkare, till vilka Traficom levererar digitala sjökortsdata. Andra tillverkares material grundar sig på data som tillverkaren själv har digitaliserat från tryckta sjökort.

I det här sammanhanget avses med kvalitetskontrollerat S-57 kontinuerligt uppdaterat vektormaterial, som motsvarar det ENC-material som kan laddas ner från Traficoms S-57 ENC-nedladdningstjänst.

TillverkareLeveransformat
Accelbit Oyraster
Belectro Oyvektor
Bist LLCvektor/kvalitetskontrollerat S57
Elmeriina Oyraster
Tapio Palvelut Oy (Karttakeskus Oy)raster och vektor/kvalitetskontrollerat S57
ENIROvektor/kvalitetskontrollerat S57
Mapitare Oyvektor/kvalitetskontrollerat S57
Lloyd's Register Voyage As (C-Map)vektor/kvalitetskontrollerat S57
MapMedia SASvektor/kvalitetskontrollerat S57
Nautics Oyraster/vektor
Navionicsvektor/kvalitetskontrollerat S57
OceanWise Limitedvektor/kvalitetskontrollerat S57
Orca Technologiesvektor/kvalitetskontrollerat S57
Renate Rosner Consult (O-Charts)vektor/kvalitetskontrollerat S57
Savvy navvy Ltdvektor/kvalitetskontrollerat S57
Seapilot ABvektor/kvalitetskontrollerat S57
Solteknik HBraster
Trackervektor/kvalitetskontrollerat S57
Wärtsilä Voyage (Transas)vektor/kvalitetskontrollerat S57

I ECS-systemen visas också djupuppgifter för sådana vattendrag där djupet inte har mätts av Traficom eller dess föregångare. Dessa djupuppgifter grundar sig på Finlands miljöcentrals djupmätningar, som inte har gjorts för navigationsändamål.

19.8.2021

Uppdaterad