Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Gör en anmälan om fel i säkerhetsanordningar för sjöfarten

Om en säkerhetsanordning för sjöfart som är avsedd för utmärkning av allmän farled inte fungerar på uppgivet sätt eller om en sådan anordning har försvunnit, blivit skadad, förskjutits från sin plats eller av någon annan orsak är vilseledande, ska var och en som upptäcker detta anmäla det till Transport- och kommunikationsverket.

 

Gör anmälan: tfn 0800-181818 eller via applikationen för respons och felanmälningar (Extern länk)

Anvisning: Felanmälningar för säkerhetsanordningar i allmänna farleder och behandlingen av dem (Extern länk)

Uppdaterad