Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Hur genomförs reformen?

Enligt planen förnyas sjökorten och farledsuppgifterna under perioden 2021-2026. Vi kommer att kontakta farledshållarna gällande ändringarna i farledsuppgifterna.

Djup- och farledsuppgifterna i de finska sjökorten kommer att förnyas under tiden som projektet N2000 pågår. Samtidigt börjar Meteorologiska institutet ge ut uppgifter om havsvattenståndet som är bundna till systemet N2000.

Sjökorten förnyas under perioden 2021-2026. Reformen inleddes i Bottenviken och framskrider successivt via Skärgårdshavet mot den östra delen av Finska viken. De första N2000-kartorna publicerades hösten 2021. Reformens framskridning kan följas genom Traficoms kartindextjänst. (Extern länk)

På insjökorten och på inlandsfarvattnen kommer förändringen inte i praktiken att påverka djup- och farledsuppgifterna. Som den nya referensnivåns höjd väljs för varje enskilt insjöområde ett N2000-värde som i stora drag motsvarar referensnivåns höjd i det nuvarande NN-höjdsystemet. En mer detaljerad plan över hur processen framskrider för insjökortens del publiceras senare.

Vi kommer att vara i kontakt med farledshållarna gällande ändringarna i farledsuppgifterna. Själva ändringen av referensnivån för djupuppgifter kommer inte att påverka det navigerbara vattendjupet i farlederna. Genom att kombinera uppgifterna om farledens leddjupgående och vattenståndet kommer man fram till samma leddjupgående som i det nuvarande systemet. 

Uppdaterad