Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Se kontaktuppgifterna. Traficom ansvarar för att leda reformen i samarbete med Trafikledsverket, Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral.

Traficom, Ilmatieteenlaitos, Suomen ympäristökeskus, Väylävirasto

Farleds- och sjökortsreformen genomförs i nära samarbete mellan Traficom, som ansvarar för myndighetsuppgifterna i fråga om sjökartläggning och farledshållning, och Trafikledsverket som ansvarar för farledsdata. Meteorologiska institutet, som ansvarar för uppgifterna om havsvattenståndet, och Finlands miljöcentral, som ansvarar för uppgifterna om vattenståndet på inlandsfarvattnen, deltar också i genomförandet av reformen.

Traficom och Trafikledsverket ansvarar för att genomföra farleds- och sjökortsreformen N2000. Läs mer om Traficoms myndighetsuppgifter i fråga om sjökartläggning (Extern länk) och farledshållning (Extern länk) och Trafikledsverkets farledshållningsverksamhet (Extern länk).

Meteorologiska institutet ansvarar för uppgifterna om havsvattenståndet. Läs mer om vattenståndsobservationer och -tjänster (Extern länk) på Meteorologiska institutets webbsidor Sjövädret (Extern länk).

Finlands miljöcentral ansvarar för uppgifterna om vattenståndet på inlandsfarvattnen. Du kan få reda på det aktuella vattenståndet på de inlandsfarvattnen och bekanta dig med övriga tjänster via tjänsten Ympäristö.fi (Extern länk)

Ytterligare information
Transport- och kommunikationsverket Traficom

Projektchef Jarmo Mäkinen
Traficom p. 029 534 6746
jarmo.makinen(at)traficom.fi

Trafikledsverket, Bottenviken, Kvarken och Norra Bottenhavet, farleder och hamnar för handelstrafik
Överinspektör Jarkko Hirvelä,
p. 029 534 3384
jarkko.hirvela(at)vayla.fi

Trafikledsverket, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet, Ålands hav, Finska viken, farleder och hamnar för handelstrafik
Experten Pasi Salminen
p. 029 534 3373
pasi.salminen(at)vayla.fi

Transport- och kommunikationsverket Traficom, hela Finland, grunda farleder,
Inspektör Henrika Björkell-Virta
p. 029 534 6770
henrika.bjorkell-virta(at)traficom.fii

Meteorologiska institutet
Havsexpert Anni Montonen
p. 029 5393314
anni.montonen(at)fmi.fi

Finlands miljöcentral
Hydrologist Heidi Sjöblom
p. 0400 148 603
heidi.sjoblom(at)ymparisto.fi

Europeiska Unionen har beviljat stöd för reformen.

EU komission tunnus
Uppdaterad