Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Internationella sjöfartsorganisationen IMO och cybersäkerhet

IMO har publicerat två dokument om cybersäkerhet

Sjöfartens säkerhetskommitté (MSC) antog i sitt 98:e sammanträde resolutionen MSC.428(98) Maritime Cyber Risk Management in Safety Management Systems. Genom resolutionen styrs flaggstater, rederier och klassificeringssällskap att beakta att cybersäkerheten är en del av säkerhetsorganisationssystemet (SMS/ISM). Enligt resolutionen ska rederiet göra granskningen av cyberriskerna före den årliga kvalitetsrevisionen (ISM/DOC) som utförs efter den 1 januari 2021.

Anvisningen Hantering av cyberrisker inom sjöfarten MSC-FAL.1-Circ.3-rev.2. innehåller rekommendationer för hantering av cyberrisker; för identifiering av cyberhot och sårbarheter samt för utfärdande av skyddsåtgärder. 

IMOs MSC godkände i sitt 107:e sjöfartssäkerhetskommitténs möte förslaget till arbetsprogrammet "Revision of the Guidelines on Maritime Cyber Risk Management (MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.2) and identification of next steps to enhance maritime cybersecurity". Syftet är att uppdatera anvisningen om hanteringen av cyberrisker inom sjöfarten så att den motsvarar den föränderliga cybermiljön. Avsikten är att anvisningen blir färdig år 2024.
 

Uppdaterad