Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vad avses med cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är en målbild där man kan lita på cybermiljön och där dess funktion tryggas. Cybersäkerheten omfattar åtgärder med vilka det är möjligt att proaktivt hantera och vid behov tåla olika cyberhot och deras konsekvenser. Störningar i cybermiljöns verksamhet beror ofta på ett realiserat informationssäkerhetshot, och därför är informationssäkerhet en central faktor när man strävar efter cybersäkerheten. Man strävar efter cybersäkerhet förutom inte bara med informationssäkerhet utan också med åtgärder vars avsikt är att trygga den verksamhet i den fysiska världen som är beroende av den cybermiljö som drabbats av störningar. Där informationssäkerhet betyder informationens tillgänglighet, integritet och sekretess betyder cybersäkerhet säkerhet i det digitala och uppkopplade samhället eller den digitala och uppkopplade organisationen och dess inverkan på deras funktioner.

Med cybersäkerhet inom sjöfarten avses att sjöfartsaktörerna identifierar och hanterar sådana risker mot cybersäkerheten som påverkar eller kan påverka sjöfartens cybersäkerhet, tryggandet av sjöfarten, sjöfartstjänsternas kontinuitet eller logistikkedjorna i större utsträckning samt förstärker sjöfartsaktörernas resiliens. Syftet är att säkerställa aktörernas funktionsförmåga samt uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet under cyberhot. 

 

Traficoms roll i cybersäkerhet inom sjöfarten

Traficoms uppgifter delas in i två servicehelheter när det gäller cybersäkerhet inom sjöfarten Transport- och kommunikationsverket Traficoms uppgifter inom cybersäkerhet inom sjöfarten fördelar sig på servicehelheterna Sjöfartstillsyn och Cybersäkerhetscentret.

Nyttiga länkar

På sidan finns länkar till olika aktörer som har samband med ämnet